Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku

ข้อมูล

Yozakura Quartet บท Tsuki ni Naku เป็นตอนพิเศษ OVA อีกบทของเรื่อง Yozakura Quartet โดยกล่าวถึงเรื่องย่อ ในเมืองที่มนุษย์และโยวไคอาศัยอยู่ร่วมกัน มันต้องใช้สิ่งที่มากกว่ากำลังตำรวจในการดำรงความสงบสุขเอาไว้ จึงต้องมีสำนักงานให้คำปรึกษาชีวิตฮิอิซึมิ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวัยรุ่นผู้มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่หลากหลายเข้ามาทำหน้าที่นี้แทน

Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku