My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา

ข้อมูล

เรื่องราวกล่าวถึงหลากชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานและเล่าเรื่องถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ

จบแล้ว
Movie
เช้าชม 40.66K ครั้ง
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา