Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e ปฐมบทแห่งการเริ่มต้น

ข้อมูล

เป็นภาคที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ Monster Strike ที่ย้อนไปในวัยเด็กเมื่อ 4 ปีก่อน ของเนื้อเรื่องหลัก Monster Strike

จบแล้ว
Movie
เช้าชม 35.5K ครั้ง
Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e ปฐมบทแห่งการเริ่มต้น